(2052) Herzog & Trnecka Foto Kunst Anstalt Wien XIV.
1926
BackNext